Sonja Klopčič, avtorica knjige

O avtorici

Dajem impulze za spremembe in utiram nove poti z iskanjem pravičnosti za vse. Zanimajo me ljudje, njihovi potenciali in razvijanje novih pristopov in poslovnih modelov za ustvarjalno, uspešno in učinkovito delo.

Dragocene izkušnje sem si nabirala v raznolikih organizacijah, na različnih stopnjah njihovih življenjskih ciklov, od ustanovitve, hitre rasti, transformacije, krize, ponovnega vzpona, izkusila sem tudi stečaj podjetja. Delovala sem kot vodja z najvišjo izvršilno močjo in kot podrejena brez izvršilne moči, zato dobro razumem potrebe, situacije in cilje obeh plati.

S svojim znanjem, izkušnjami in raziskovanjem novih poti želim spodbuditi in podpreti zaposlene v različnih organizacijah, da cenijo lastne potenciale in prevzamejo odgovornost za svoj razvoj, krepijo podjetniško razmišljanje, so inovativni, z zaupanjem sodelujejo ter se tako razvijajo v voditelje in soustvarjajo način dela, prijazen ljudem in naravi. Verjamem, da je vsak lahko voditelj, če dela odgovorno in srčno, skladno s svojimi vrednotami in v dobro skupnosti.

Delovala sem kot vodja z najvišjo izvršilno močjo in kot podrejena brez izvršilne moči, zato dobro razumem potrebe, situacije in cilje obeh plati.

Razvojnica v družbi Eti d.d., direktorica podjetja Oria Computers d.o.o., direktorica razvoja kompetenc v skupini Trimo, predsednica uprave družbe Svea d.d. in v.d. direktorice Centra poslovne odličnosti EF UL.

Univerzitetna dipIomirana inženirka elektrotehnike in magistrica poslovodenja in organizacije. Izkušnje sem nabirala kot razvojnica v druži Eti d.d., direktorica podjetja Oria Computers d.o.o., direktorica razvoja kompetenc v skupini Trimo, kot predsednica uprave družbe Svea d.d. in kot v.d.direktorice Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete. Zdaj sem poslovna svetovalka in razvijalka sodelovalnega voditeljstva v naprednih podjetjih.

Vzpostavila sem veliko novih pristopov – od sistema ocenjevanja zaposlenih, mrežne organizacije podjetja, Inovatorie – laboratorija sprememb, katalogov znanja za posamezna delovna mesta s preverjanjem znanja, TLAK – Trimo Leadership Alumni Klub, Mini šolo voditeljstva, Mini šolo kompetenc…

Sem Zlata članica Združenja Manager in članica UO Sekcije managerk ter članica Združenja nadzornikov Slovenije (tudi imetnica certifikata za člane NS in UO). Bila sem članica gospodarskega kolegija rektorice Univerze v Ljubljani, članica UO ZRC SAZU, članica NS Eti Elektroelement d.d. in NS RTCZ d.o.o.

Kontakt

8 + 10 =