Sonja Klopčič

Entrepreneur, manager and leader

Business Path of Sonja Klopčič

 • VODITELJSTVO, Vodenje, svetovanje in razvoj, Sonja Klopčič s.p.

  Razvijalka sodobnega voditeljstva v naprednih organizacijah, coach in mentorica, kreatorka Voditeljskega univerzuma

  2015–danes

 • Center poslovne odličnosti EF UL

  Vršilka dolžnosti direktorice Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete, soustvarjala prvo Akademijo voditeljstva ter prvo mednarodno konferenco Future of Manufactoring

  20014–2015

 • SVEA d.d.

  Predsednica uprave, sprva tričlanske, nato enočlanske, krizna managerka

  20011–2014

 • Trimo d.d.

  Direktorica razvoja kompetenc, odgovorna za razvoj ključnih kadrov v skupini in strateške projekte, prejemnica priznanja Nora ideja, začetek pisanja bloga o voditeljstvu

  2007–2011

 • ORIA Computers d.o.o.

  Sprva vodja projektov, nato direktorica, vodila 6-kratno rast podjetja, ki se je uvrstilo med Gazele in finaliste Zlate niti, prejemnica nagrade za inovacijo Victoria

  1989–2007

 • ETI d.d.

  razvijalka, avtorica inovacije in izuma digitalni komparator, za katerega je decembra 1989 prejela tudi občinsko priznanje za iznajdbe in izpopolnitve

  1987–1989

I give impulses to change and I am paving new paths by finding justice for all. I am interested in people, their potentials and the development of new approaches and business models for creative, successful and effective work.

M.Sc. Sonja Klopčič

She is a university dipiomated engineer of Electrical Engineering and M.Sc. of management and organization. Is a gold member of the Association Manager and holder of the certificate for members of the boards. As a mentor, he participates in the mentoring program of The Association Manager And AmCham. She was a member of the Economic College of the Chancellor University of Ljubljana, a member of the UO ZRC SAZU, member of the NS EIT Elektroelement D.D. and NS Rtcz d.o.o..

“I acted as a leader with the highest executive power and as a subordinate without executive power, so I understand the needs, situations and goals of both sides.”

Prizes and Recognitions

Recognition for "digital mosquito"

Recognition of the Zagorje research community for invention and refiner in 1989 for the invention of “digital comedian”.

"Pioneer of entrepreneurship"

Slovenian Chamber of Commerce award

Gold Award for innovation "VICTORIA"

Recognition of the Chamber of Commerce of Slovenia, Zasavje Regional Chamber

Recognition for a CRAZY idea-Trimo

Trimo

"InCo – Movement for innovative Overbuoys"

Award for a particularly high-quality project in 2010, awarded by the Chamber of Commerce of Slovenia, chamber of Business service activities

Recognition of Iconic Woman, Creating Better World for All

Women Economic Forum

Looking for a new inspiration to the leadership? Contact me

Voditeljstvo.si

© 2015 – 2019 Leadership, management, development and counseling,
Sonja Klopčič s.p.

Design and development: ŠPM

"I give impulses to change and I am paving new ways by finding justice for all."

Sonja Klopčič, Business lady, manager and leader