Storitve in rešitve

Spodbuda in podpora, da poiščete prave odgovore in razvijete ustrezne rešitve

Želite razvijati voditelja v sebi in v svojih sodelavcih? Iščete pravi način, da živite svoje poslanstvo? Potrebujete podporo pri razvoju praktičnih rešitev? Pogrešate strast do dela? Se soočate s pomanjkanjem zavzetosti? Vas pestijo izgube na različnih področjih, denimo izguba ključnega zaposlenega, pomembnega poslovnega partnerja, razvojnega projekta?

S timom skrbno izbranih strokovnjakov vas lahko spodbudimo in podpremo, da poiščete prave odgovore in razvijete ustrezne rešitve.

Svetovanje, HR rešitve in storitve

Se soočate s pomanjkanjem zavzetosti? Vas pestijo vprašanja, povezana s strateškim razvojem zaposlenih? Odločite se za svetovanje, HR rešitve in storitve na področju vodenja sprememb, sistemov motivacij in spodbud, sistema kompetenc, odkrivanja potencialov, preverjanje ustreznosti kandidatov, izdelave kariernih načrtov, preoblikovanja dela in poklica.

Coaching

Namen coachinga je podpora razvoju vodstvenih kompetenc, oblikovanju osebnega voditeljskega sloga in spodbujanje sodelovanja.

Voditeljski univerzum

Voditeljski univerzum povečuje osredotočenost na iskanje priložnosti ter spodbuja sodelovanje. To je program po meri za podjetja. Odpira razumevanje evolucije poslovnih sistemov ter s tem povezane potrebne spremembe organizacije in vodenja. Udeležencem pomaga (ponovno) odkriti svojo motivacijo za vodenje, svoje poslanstvo in smisel. Na delavnicah spoznamo sodobne usmeritve v vodenju in kako jih prenesti v svojo prakso, preizkusimo konkretna orodja, prijeme in modele ter treniramo uporabo novih prijemov v situacijah, s katerimi se srečujemo pri vsakodnevnem delu z ljudmi.

Dumo kolo evolucije

Delavnica je namenjena odpiranju in poglabljanju dialoga o organizaciji. Na njej bomo izvedli diagnostiko po devetih ključnih elementih, ki opredeljujejo posamezne evolucijske faze poslovnega sistema (delovno, učečo, mislečo in ozaveščeno). Rezultat delavnice je jasna slika, v kateri fazi se organizacija oziroma enota trenutno nahaja, kakšen je uveljavljen način vodenja, kako se odražajo odnosi med zaposlenimi in vodstvom, kakšno je sodelovanje med oddelki in podobno.

AEIOU Voditeljstva

Delavnica AEIOU Voditeljstva najprej ozavesti, kaj je abeceda vodenja, nato pa osvetli v pogled v potrebne spremembe preko koncepta AEIOU voditeljstva. Koncept AEIOU opisuje esenco voditeljstva nove dobe. Aroha, eb, ikigai, oikos in ubuntu, pet besed, ki vsaka zase predstavljajo močan koncept, delavnica poveže v celoto in s tem zgradi temelj, na katerem razvijamo sodobno voditeljstvo.

CENTRON

Delavnica CENTRON: iz koncentracije v akcijo poglobi razumevanje vzvodov, ki vodijo k večjemu zadovoljstvu in zavzetosti zaposlenih ter izvede skupno refleksijo, kako lahko na zavzetost vpliva vodstveni tim in vsak vodja. Osrednji del delavnice je usmerjen v izkustveno razumevanje potrebe po koncentraciji, iz katere se lahko porodi bolj celovita akcija.

Iščete nov navdih voditeljstva? Pišite mi

6 + 12 =

Voditeljstvo.si

© 2015–2019 VODITELJSTVO, Vodenje, razvoj in svetovanje,
Sonja Klopčič s.p.

Izvedba: ŠPM

“Dajem impulze za spremembe in utiram nove poti z iskanjem pravičnosti za vse.”

Sonja Klopčič, podjetnica, managerka in voditeljica